DIVES - Vesirunkoverkon virtausmittauspilotti

Projektissa on aloitettu valmistella Kokkolan alueen vesijohtorunkoverkon mittauspilottia. Tavoitteena on asentaa runkoverkkoon langatonta virtausmittausta hyödyntäviä virtausmittareita, ja käsitellä data projektin pilotti tietojärjestelmässä. Mittarit sijaitsevat kaivossa, joka tulee maanalaisen runkoverkon linjojen väliin . Ennen uusien kaivojen asentamista LoRa-teknologiaa hyödyntävät virtausmittarit tulee liittää johonkin LoRa-verkkoon. Tässä tapauksessa ne liitettiin Digitan hallinnoimaan verkkoon.
Yhdestä kaivosta voidaan seurata virtausta tiheällä aikavälillä, ja tavoitteena on saada tietoa mahdollisista runkoverkon vuodoista. Virtausmittaukset pyritään saamaan liitettyä automaatiojärjestelmään MQTT-protokollan avulla.

Kaivojen tarkistusta

Mittarit voidaan ohjelmointa tietyillä parametreillä, esim. lähetys- ja mittausväli voidaan säätää halutun kestoiseksi.