30.08.2021

DIVES - Vesirunkoverkon virtausmittauspilotti

Kaivojen tarkistusta
Kaivojen tarkistusta

Projektissa on aloitettu valmistella Kokkolan alueen vesijohtorunkoverkon mittauspilottia. Tavoitteena on asentaa runkoverkkoon langatonta virtausmittausta hyödyntäviä virtausmittareita, ja käsitellä data projektin pilotti tietojärjestelmässä. Mittarit sijaitsevat kaivossa, joka tulee maanalaisen runkoverkon linjojen väliin . Ennen uusien kaivojen asentamista LoRa-teknologiaa hyödyntävät virtausmittarit tulee liittää johonkin LoRa-verkkoon. Tässä tapauksessa ne liitettiin Digitan hallinnoimaan verkkoon.
Yhdestä kaivosta voidaan seurata virtausta tiheällä aikavälillä, ja tavoitteena on saada tietoa mahdollisista runkoverkon vuodoista. Virtausmittaukset pyritään saamaan liitettyä automaatiojärjestelmään MQTT-protokollan avulla.