24.11.2022

DiVes

DIVES - Virtausmittausdatan ja automaatiojärjestelmän rajapinta, osa I

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Dives-projektissa on jatkettu vesijohtorunkoverkon mittauspilottia.

Mittaukset vastaanotetaan projektin pilottiympäristön data-alustaan. Mittaukset sinne saadaan kohteen virtausmittarilta Digitan Actility-alustan kautta, ja niitä voidaan tarkastella esim. graafien avustuksella projektin järjestelmässä.

Pilotissa on myös toteutettu salattu modbus tcp tiedonsiirtoyhteys automaatiojärjestelmään. Siinä hyödynnetään MQTT broker toimintoa, jossa MQTT-protokollan ylitse välitetään virtausmittausdataa. Näin voidaan automaatiojärjestelmään perustaa piste, joka vastaanottaa lähes reaaliaikaisesti virtausmittausdatan projektin pilvipalvelun tuottamana.

Järjestelmän komponentteja