24.11.2022

DiVes

DIVES - Runkomittauspilotin virittelyä

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Dives-projektissa on jatkettu Kokkolan alueen vesijohtorunkoverko mittauspilottia.

Axioman F1 laitteeseen ohjelmoitiin yhdessä Effectio Oy:n asiantuntijoiden kanssa 1 min mittaustiheys, ja 10 min lähetys tiheys. Lähettäessä haluttiin siis lähettää historiadatana 10 edeltävän minuutin mittausarvoa.

Eli otetaan talteen mittausarvot 13:01, 13:02, 13:03,...,13:10 => ja sitten aikaleimalla 13:10 lähetetään 10 mittausta.


Näillä parametreillä varustettuna Axioma F1 toimi jonkin aikaa, mutta toinen mittari ajautui jonkinlaiseen vikatilaan eikä lähettänyt enää mittaustietoja. Toinen runkovirtauslaitteisto toimi paremmin, kunnes huomattiin mittausdatoissa päälläkkäisiä lähetyksiä.(Ks. kuva alla)

Tämä johtui F1-mittarin sisäisestä toiminta logiikasta. Vaikka mittarin datankeruu aikoja ja lähetysväliä muutettaisiin ns. vakioarvoista, ne ei kuitenkaan muuta sitä että mittarin lähetystapahtyman ns. Log aika on aina sen hetkistä aikaleimaa edeltävä tasatunti. Tästä seuraa se, että laite lähettää tunnin ajan aina samaa historiaa ja vasta sitten vaihtuu.

Päällekkäisiä historiadatoja, kun mittaus-ja lähetysintervallit on tihennetty 1min ja 10min