26.08.2022

RUOSTE

Ruoste-hanke: Opiskelijoiden web-palvelu on valmistunut

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Kokkolan kaupunki

Tietotekniikan maisteriohjelman opiskelijat Tiina Jokela, Ilkka Jokela ja Petri Nikula ovat toteuttaneet Ruoste-hankkeeseen liittyvää web-palvelua kevään aikana, jossa saadaan erilaisten sensoreiden mittaustuloksia talteen. Opiskelijoiden projektissa asiakkaana toimivat Ruoste-hankkeen projektipäällikkö Petri Jyrkkä ja integraatioarkkitehti Ilkka Kivelä. Yliopistokeskuksen puolesta ohjaajina toimivat Tuomo Härmänmaa ja Veli-Matti Tornikoski. Tavoitteena oli saada web-palvelu valmiiksi toukokuun loppuun mennessä ja tähän tavoitteeseen myös päästiin.

Alkuhaastattelujen perusteella työryhmä päätyi ottamaan palveluun sensoreiden mittauksista sisälämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden. Valoisuuden mittaamista tässä vaiheessa ei pidetty tarpeellisena tässä vaiheessa projektia, kun taas ulkolämpötilan mukaan ottamista pidettiin hyödyllisenä. Se saadaan mukaan Ilmatieteenlaitoksen tarjoaman rajapinnan kautta.

Projektissa tehtiin Microsoft Azure -pilvipalveluun käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjä voi tarkastella Sensativen Strips Multi-sensor +Comfort for LoRaWAN -sensorin mittausarvoja. Mittausdata siirretään Digitan ylläpitämässä LoRaWAN- verkossa pilvipalveluun. Toteutuneessa käyttöliittymässä järjestelmään kirjautunut käyttäjä voi tallentaa ja muokata henkilötietojaan, sekä lisätä, muokata ja poistaa sensoritietoja. Käyttäjä voi eri hakukriteereillä seurata omien sensoreidensa mittausdataa sekä graafisessa että taulukkomuodossa. Käyttöliittymä toteutettiin React-kirjaston ja Node.js-palvelinsovelluksen avulla. Kirjautumiseen käytetään Auth0-palvelua. Projektissa käytettyjä Azuren palveluja ovat Azure IoT Hub, Azure Functions ja Azure Data- base for PostgreSQL Flexible Server.

Ruoste-hankkeessa käyttöliittymää ja lähdekoodia voidaan hyödyntää tarpeen mukaan ja siihen voidaan lisätä valoisuuden mittausdatan seuranta tarvittaessa. Web-palvelua voidaan projektin edetessä hyödyntää esiteltäessä, kuinka rakennusten olosuhdeseuranta ja siihen liittyvä käyttöliittymä voidaan toteuttaa. Opiskelijoiden projektin kautta saatiin myös tietoa Sensativen Strips Multi-sensor +Comfort for LoRaWAN -sensorin toiminnasta, sen luotettavuudesta, mahdollisuuksista ja sopivuudesta rakennusten olosuhdeseurantaan.