01.03.2023

RUOSTE

RUOSTE Lorawan-verkko

EAKR Keski-Pohjanmaan liitto


RUOSTE-projektissa on toteutettu pilvialusta rakennusten elinkaaridatalle. Keskeisessä osassa tiedonkeruuta on langaton tiedonsiirto. Projekti hyödyntää Digitan ylläpitämään lorawan-verkkoa. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) on langaton tiedonsiirtoteknologia, joka on suunniteltu erityisesti IoT (Internet of Things) -sovelluksille. Se mahdollistaa pitkän kantaman ja energiatehokkaan tiedonsiirron laitteiden ja pilvipalveluiden välillä. Tässä on tiivistelmä LoRaWAN-teknologiasta:

 1. Pitkä kantama: LoRaWAN käyttää matalan taajuuden radiotaajuuskaistaa, mikä mahdollistaa signaalin kantaman jopa useiden kilometrien etäisyydelle. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan sovelluksiin, joissa tiedonsiirron on tarkoitus tapahtua pitkillä etäisyyksillä, esimerkiksi laajoissa kaupunkiympäristöissä tai haja-asutusalueilla.

 2. Energiatehokkuus: LoRaWAN-protokolla on suunniteltu optimoimaan energiankulutusta IoT-laitteissa. Laitteet voivat käyttää energiansäästötiloja ja lähettää tiedon pitkillä aikaväleillä, mikä pidentää akun käyttöikää ja mahdollistaa laitteiden toiminnan vuosien ajan ilman akun vaihtoa.

 3. Kaksisuuntainen viestintä: LoRaWAN tukee kaksisuuntaista viestintää laitteiden ja pilvipalveluiden välillä. Laitteet voivat lähettää sensoritietoja pilveen ja vastaanottaa ohjausviestejä takaisin. Tämä mahdollistaa etäohjauksen ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen laitteiden kanssa.

 4. Verkkotopologia: LoRaWAN-toimii tähti-/tähti-reititysverkkotopologiassa, jossa laitteet viestivät suoraan keskusyksikön eli verkonpalvelimen kanssa. Tämä yksinkertaistaa verkon hallintaa ja mahdollistaa skaalautuvuuden suuren laitemäärän käsittelyyn.

 5. Turvallisuus: LoRaWAN sisältää useita tietoturvamekanismeja, jotka suojaavat tiedonsiirtoa ja laitteiden integriteettiä. Laitteet voivat käyttää salattuja yhteyksiä ja turvallisia tunnistusmenetelmiä, mikä auttaa estämään luvattoman pääsyn ja tiedon väärinkäytön.

 6. Käyttötapaukset: LoRaWAN-teknologia soveltuu moniin eri IoT-käyttötapauksiin, kuten älykaupunkeihin, älykkäisiin rakennuksiin, maatalouteen, teollisuuteen ja ympäristönvalvontaan. Se mahdollistaa laajamittaisen sensoriverkon rakentamisen, joka kerää tietoa eri ympäristöistä ja sovelluksista.

 7. LoRaWAN-verkonhallinta: LoRaWAN-teknologiaa käyttävää verkkoa voidaan hallita keskitetysti. Verkonhallintajärjestelmä mahdollistaa laitteiden rekisteröinnin, konfiguroinnin, päivitykset ja vianmäärityksen etäältä. Tämä helpottaa verkon laajentamista, ylläpitoa ja hallintaa.

 8. Avoin standardi: LoRaWAN-perusta on avoin standardi, mikä mahdollistaa eri laitevalmistajien ja toimijoiden välinen yhteensopivuuden. Tämä edistää ekosysteemin kehitystä, laajentaa laitevalikoimaa ja mahdollistaa monipuolisemmat ratkaisut IoT-sovelluksiin.

 9. LoRaWAN-teknologia tarjoaa pitkän kantaman, energiatehokkaan ja kaksisuuntaisen tiedonsiirron IoT-sovelluksille. Sen avulla voidaan toteuttaa monenlaisia käyttötapauksia eri teollisuudenaloilla. LoRaWAN on avoin standardi, joka tarjoaa yhteensopivuuden ja kustannustehokkaan ratkaisun laajamittaisiin IoT-ratkaisuihin.

 10. Taloudellisuus: LoRaWAN-teknologia tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun IoT-sovelluksiin. Se vaatii vähemmän energiankulutusta ja infrastruktuurikustannuksia verrattuna perinteisiin tiedonsiirtoteknologioihin, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon laajamittaisiin IoT-implementointeihin.

 11. Yhteensopivuus muiden tekniikoiden kanssa: LoRaWAN voi toimia rinnakkain muiden IoT-tiedonsiirtoteknologioiden kanssa. Esimerkiksi se voidaan integroida pilvipalveluihin, reunaverkkoihin tai 5G-verkkoihin, mikä mahdollistaa monikerroksisen ja moniprotokollaisen IoT-infrastruktuurin rakentamisen.

Lisätiedot

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö
Petri Jyrkkä, projektipäällikkö