Vierailu Kokkolan KIP Suurteollisuusalueelle
Kuva: KIP suurteollisuusalue - www.kip.fi

Projekti kävi vierailulla KIP suurteollisuusalueelle, tutustumassa teollisuusveden tuotannon ja käytön toimintaympäristöön. KIP service toimittaa neljää eri vesilaatua (merivesi, pintavesi, talousvesi sekä ionivaihdettu vesi) Kokkolan Suurteollisuusalueen tuotantolaitoksille. KIP suurteollisuusalueen vesilaitos on Suomen suurin teollinen vesilaitos. Se hoitaa myös paineilman jakelua suurteollisuusalueella.

Vierailulla kartoitettiin digitalisaation hyödyntämisen nykytilaa sekä tutustuttiin myös digitalisaation mahdollisuuksiin vesiympärisöissä. Projektin tavoitteena onkin selvittää Keski-Pohjanmaalla veteen liittyvien toimijoiden veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa sekä haasteita ja tuottaa uutta soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa liittyen niihin.