High school students in Arduino-workshop

Kannuksen lukion eläinlääketieteellisen linjan opiskelijat kävivät yliopistokeskuksella tutustumassa Arduino-alustaan ja siihen liittyviin laboratoriotöihin tietotekniikan maisterikoulutuksen opettajien pitämässä työpajassa. Työpajan järjesti Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus.

Tags: Projects