17.02.2022

RUOSTE

Opiskelijat mukana RUOSTE-projektissa

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Kokkolan kaupunki

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Informaatioteknologian yksikön RUOSTE-projektissa tavoitteena on kartoittaa ja selvittää rakennusalan arvoketjujen toimijoiden informaatiotarpeita. Kevään aikana projektissa hyödynnetään tietotekniikan maisteriohjelman loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, joiden Sensoriverkkoprojekti-kurssi tarjoaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden harjoitella työelämästä nousevien tarpeiden ratkaisemista.

"Olemme projektihenkilöinä asiakkaina opiskelijoille. Me olemme antaneet heille työksi suunnitella ja toteuttaa web-palvelu, jolla seurataan rakennuksen olosuhdetietoja", taustoittaa RUOSTE-hankkeen projektipäällikkö Petri Jyrkkä.

Tarpeet reaalimaailmasta

Ensitöikseen opiskelijat ovat haastatteluilla selvittäneet, mistä asumisen olosuhteista asukkaat olisivat kiinnostuneita. Selvitettyihin kiinnostuksen kohteisiin he pyrkivät löytämään sopivat mittaustavat.

"Asiakkaan näkökulmasta pyrimme saamaan tietoa sensoriverkkojen käytöstä asumisolosuhteiden seuraamiseen ja ennustamiseen. Asumisen olosuhteilla tarkoitetaan muun muassa lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanpainetta jne.", kertoo Jyrkkä.

"Tulemme projektille saamaan hyvän esimerkkitapauksen anturoinnista ja olosuhdeseurannasta. Asiakkaana toivottavasti saamme myös lisätietoa ja varmistusta tämän tyyppisen palvelun kehittämisestä ja käytettävyydestä sovellusalueella", jatkaa Jyrkkä.

Kolmen hengen opiskelijaporukka on aloittanut loppuvuodesta projektinsa, jonka oletetaan valmistuvan toukokuun loppuun mennessä. Opiskelijat pääsevät Sensoriverkkoprojekti-kurssilla soveltamaan maisteriopintojen syventävien kurssien oppeja käytäntöön. Reaalimaailman ongelmiin etsitään ratkaisuja yhdessä projektiryhmän kanssa.

"Opiskelijoiden työntekemisen painopiste ajankäytössä on vahvasti sensoriverkon puolella. He saavat hyvää oppia anturoinnista, LoRaWAN-teknologiasta sekä julkisen Azure-pilvipalvelun käytöstä."

Lisää RUOSTE-projektista löydät täältä: https://cinetcampus.fi/projektit/aktiiviset-projektit/ruoste

Tietotekniikan maisteriopintojen yhteishaku lähestyy. Lisää yhteishausta löydät täältä: https://cinetcampus.fi/koulutusohjelma/tietotekniikan-maisterikoulutus/haku/

Lisätiedot

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö
Petri Jyrkkä, projektipäällikkö