Dives hanke aloitettu

Dives hanke on aloitettu 2019! Projektissa on tavoitteena tuottta ketterien kokeilujen kautta kokemuksiin perustuvaa uutta tietoa digitalisaaion hyödyntämisestä veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ympäristöissä. Esimerkki ympäristöjä ovat esimerkiksi vesilaitokset ja veden käyttöön olennaisesti liittyvät yritykset ja organisaatiot. Projektissa toteutetaan useita erilaisia pilotteja joista syntyy uusia toimintatapoja sekä sovelukksia ja tuotteita, jotka voivat jalostua uudeksi liiketoiminnaksi vesibusiness-alalle.

Projekti myös muodostaa Keski-Pohjanmaan aluelle alan digitalisaation ja vesialan kärkitoimijoista koostuvan verkoston, joka yhteistyöllä kykenee ideoimaan ja toteuttamaan uutta teknlogiaa hyödyntäviä pilotteja.

Projekti on kolmivuotinen ja kestää vuoden 2022 puoliväliin saakka.