Ulla-Maija Målquist, projektisuunnittelija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
  • WinIT
    Tavoitteena lisätä ICT-alan korkeakoulutuksen houkuttelevuutta naisten näkökulmasta