02.05.2024

Laatua etäopiskeluun

Laatua etäopiskeluun -hankkeessa jalostetaan datasta tietoa

esr1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

Loppuvuonna 2023 alkaneessa Laatua etäopiskeluun -hankkeessa luodaan ratkaisuja etäopiskelusta kertyvän datan parempaan hyödyntämiseen. Dataa syntyy mm. oppimisalustan ja luentovideoiden käytöstä sekä opiskelijoiden opintosuorituksista. Tavoitteena on, että dataa voivat hyödyntää niin koulutuksen järjestäjä, luennoitsijat kuin opiskelijatkin.

Opetuksen järjestämisestä vastaava tiimi kehittää ja seuraa koulutusohjelman toimivuutta. Hanke kehittää tiimin avuksi visuaalisia näkymiä mm. maisteriohjelmassa suoritettujen opintopisteiden määrästä, yhteishakuihin liittyvistä tunnusluvuista, valmistumismääristä ja valmistumisaikaennusteista sekä oppimisympäristön työkalujen käytöstä.

Luennoitsija saa tietoa omiin kursseihin liittyvästä datasta. Luennoitsija on kiinnostunut oman kurssinsa suosiosta, suoritusasteesta, opiskelijoiden tavoista käyttää erilaisia oppimisympäristön elementtejä sekä edellä mainittujen vertailusta kurssin toteutuskertojen välillä.

Opiskelijoille on tavoitteena tuottaa hankkeen aikana entistä selkeämpi kuva opiskelujen etenemisestä ja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja valmistumisen tavoiteaikataulussa pysymisessä.