HAVINA

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Jotta tällainen kehitystyö olisi mahdollista, hankkeessa selvitetään ja määritetään, millaisia erityistarpeita hajautetussa virtuaalinen oppimisympäristössä tapahtuvaan koulutukseen liittyy koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden näkökulmista. Selvitystyön yhteydessä kartoitetaan myös, millaisia itseohjautuvaa opiskelua, yhteisöllistä oppimista ja videomuotoista oppimateriaalituotantoa koskevia erityistarpeita hajautetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä nousee esiin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä. Toteutettujen pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja tulokset huomioidaan ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille suunnattuja työpajoja.

Tavoitteet

Tulokset

Projektin tuloksena syntyy:

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Mikko Myllymäki
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 5675 606

HAVINA
ProjektihenkilöstöProjektiuutiset
Uutiset
13.06.2018 HAVINA - Uusi videotuotantojärjestelmä käytössä 18.04.2018 HAVINA - Uusi videotuotantojärjestelmä pilotointivaiheessa 16.01.2018 HAVINA - Uusi videochat-ohjelmisto otettu käyttöön