03.04.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ – Alustavia tuloksia petolintukartoituksesta

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeen äänentallentimia on kokeiltu petolintukartoitukseen. Pilotointiääneksi valittiin huuhkajan huhuilu sen helpon tunnistettavuuden vuoksi. Maastokäynnit ja tallennukset suoritti kokenut petolintukartoittaja Jani Ylikangas, joka yhdistää pilotoinnissa digitaalisia menetelmiä perinteiseen tunnistustyöhön. Ensimmäisen kokeilujakson tulokset ovat lupaavia. Tallentimista löytyi huuhkajan, helmi- ja varpuspöllön ääntelyä. Alustavasti vaikuttaa siltä, että digitaaliset äänenetallennusmenetelmät voivat toimia tukena petolintujen reviirien paikannuksessa.

Kuva: Jani Ylikangas, https://www.faabelipaja.com/

Lisätiedot

Timo Hongell, projektipäällikkö
Mira Hästbacka, koordinaattori