24.11.2022

DiVes

DIVES - Virtausmittausdatan ja automaatiojärjestelmän rajapinta, osa II

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Dives-projektissa on rakennettu uusi data-integraatio projektin pilottipilvipalvelun ja testiautomaatiojärjestelmän välille.

Tavoitteena oli rakentaa yhteys automaatiojärjestelmän suunnasta projektin pilvipalveluun. Kokeilussa hyödynnettiin muun muassa aiemmin projektissa toteuttua MQTT broker toiminnallisuutta ja TCP modbus protokollaa, joka on kääritty mikropalveluksi projektin pilvipalvelualustan ympäristössä.

Yhteys järjestelmien välille saatiin toteutettua onnistuneesti ja toiminnallisuus testattua projektin pilvipalvelualustassa.

Toteutettu mikropalvelu mahdollistaa minkä tahansa automaatiojärjestelmän datapisteen ketterän hyödyntämisen jossakin toisessa IoT-palvelussa.