LORE

LoRE-projektissa on tavoitteena, aikaansaada digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin, jota tullaan ensivaiheessa pilotoimaan ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin.
Konseptia tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa. Hyvin helposti asennettavan ja laajalle ulottuvan monitorointiverkon tuottaman tieto tukee vähähiilisempiä
toimintatapojen kehittämistä hyödyntämällä uusimpia pitkän kantaman langattomia teknologioita. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa rikkaampaa reaaliaikaista informaatiota suuremmalta alueelta (useiden kymmenien, jopa
satojen neliökilometrien) keräten kaikki informaatio keskitetysti samaan systeemiin, jolloin niiden keskinäiset vaikutukset ovat suoraan vertailtavissa. Projektissa on tarkoituksena hyödyntää tiedonsiirrossa uusia pitkän radiokantaman mahdollistamia tekniikoita, joista esimerkiksi LoRa-teknologia on varteenotettava vaihtoehto. Digitalisaatioon siirtymisessä oleellista on tiedonsiirron kustannustehokkuus, myös pitkällä tähtäimellä.
Onnistuneiden pilotointien suorittaminen projektissa vaatii tietämyksien yhdistämistä eri toimialoilta ja onnistuneiden pilotointien avulla saadaan järjestelmän vahvuudet ja edut tuotua asiakkaiden ja viranomaisten tietoisuuteen.
Onnistuneet pilotoinnit mahdollistavat uuden järjestelmän hyväksymisen yleisellä tasolla käyväksi mittausjärjestelmäksi ja sitä kautta myös mahdollisen kaupallistamisen.

Tavoitteet

Projektin tuloksena syntyy laajalla alueella toimiva monitorointiratkaisu, joka kasvattaa energia- ja
kustannustehokkuutta ja käytettävä konseptimalli luo uusia toimintatapoja, jotka tukevat vähähiilisyyttä (esimerkiksi
vähentäen matkustusta mittauspaikoille ja samalla poistamalla mittaajien ylimääräisiä työvaiheita säästäen aikaa ja
resursseja). Monitorointijärjestelmä hyödyntää uusimpia langattomia teknologioita ja kokonaisuutena luodaan
geneerinen ratkaisu, joka on viranomaisten ja yritysten (esim. prosessi- ja kaivosteollisuus) hyödynnettävissä.
Projektin päätyttyä ratkaisu on käytännössä välittömästi siirrettävissä tai sovellettavissa, minne päin tahansa Suomea
tai jopa koko maailmaa.

Projektin tuloksena

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Timo Hongell
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 4802 715

Ilkka Kivelä
Projektitutkija
Tel. +358 40 7710 482

Uutiset
21.11.2018 SINNE: LoRa-tekniikalla toimivat pölyanturit asennettu chydenian parkkitalon läheisyyteen.